چند تا مطلب زیبا - یک لحظه خنده
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چند تا مطلب زیبا

گاهی برو.......گاهی بمان
گاهی بخند.......گاهی گریه کن
گاهی قدم بزن........گاهی سکوت کن
گاهی اعتماد کن........گاهی ببخش
گاهی زندگی کن.......گاهی باور کن
گاهی بزرگ باش........گاهی کوچک باش
گاهی چتر باش.........گاهی باران باش
گاهی همه چیز باش........گاهی هیچ چیز نباش
اما همیشه و همیشه انسان باش

گل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شما
از "ذِهــــن" تا "دَهــَــن" فـقــطــ یـکــــ نـقـطـه فــاصـلـه اســت ... 

تــا ذِهــنــَـت را بــاز نـکـردی ، 
 


دَهــنــَـت را بــاز نــکـن ...!

گل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شما

گفت: بزن به سلامتیه پت ومت

گفتم:حتما به خاطراینکه خنده دار بودن؟؟

گفت: نه،به خاطراینکه تاتهش باهم بودن..

 

گل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شما

کمترین آرزو یم این است

که با چشمان مهربانت

هرگز نامهربانی روزگار را نبینی


گل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شما

 

 

تاریخ : دوشنبه 94/4/1 | 1:55 عصر | نویسنده : سمانه | نظر

  • paper | قالب وبلاگ | گسیختن